Toruński Klub Kolarski "PACiFIC" i AZS UMK Energa wspierają działalność Toruńskiego Klubu Sportu Osób Niepełnosprawnych w projekcie "TORUŃ - LONDYN 2012"
   
  TORUŃSKI KLUB SPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  Regulamin
 

NAZWA IMPREZY:           OGÓLNOPOLSKI BIEG NA 1 MILĘ PRZEZ MOST IMIENIA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO  „TORUŃ – PODGÓRZ 2012+PAR

                                               ………………………………………………………………………….

                                      Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego Słuchaczy Szkół i Pracowników Służb: Mundurowych, Ratowniczych i Ochrony.

 

MIEJSCE:                            „TORUŃ – PODGÓRZ”

 

DATA:                                  21 kwietnia 2012 r. (sobota)

 

KONTAKT:                         TEL.          0 725 085 415

                                               EMAIL.    tksonklub@gmail.com  

 

DYSTANS:                           BIEG GŁOWNY NA 1 MILE (1609 m)

                                              

 

 

 

REGULAMIN

 

 

 

CEL IMPREZY:

-         Propagowanie biegania jako czynnej formy wypoczynku, profilaktyki zdrowotnej oraz krzewienie ducha sportu, tolerancji, przyjaźni i integrowania się z osobami niepełnosprawnymi;

-         wyłonienie najlepszych biegaczy z województwa kujawsko-pomorskiego i miasta Torunia w indywidualnym biegu na czas na dystansie 750 m / 1400 m / 1609 m;

-         współzawodnictwo sportowe: dzieci, młodzieży, seniorów, weteranów, masterów, osób niepełnosprawnych, wolontariuszy oraz słuchaczy szkół i pracowników służb: mundurowych, ratowniczych i ochrony.

 

ORGANIZATOR :

v Głównym organizatorem imprezy jest Toruński Klub Sportu Osób Niepełnosprawnych.

 

OSOBY I INSTYTUCJE WSPIERAJACE:

v  Urząd Miasta Torunia

v  AZS UMK Energa Toruń

v  UKS „TARPAN” Chełmno

v  Agencja Reklamowa „REX”

v  Zakład Drogowy „DROZAKOR”

v  Wydawnictwo Narodowe „NMC”

v  Telewizja Internetowa „K-P Sport”

v  Klub Sportowy „ANGELS” Toruń

v  Zespół Edukacyjny „BLOK” w Toruniu

v  Pracownicy Agencji Ochrony „ARGUS”

v  Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego

v  Słuchacze Elitarnego Studium Służb Ochrony „DELTA” w Toruniu

v  Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywności Społeczno-Artystycznej w Toruniu

v  Kujawsko-Pomorski Okręgowy Związek Sportu Osób Niepełnosprawnych

v  Sponsorzy

PATRONAT HONOROWY:

v  Michał Zaleski – Prezydent Miasta Torunia

v  Marian Frąckiewicz – Przewodniczący Rady Miasta Torunia

v  Michał Rosiński  Prezes Polskiej Federacji Biegów Górskich

v  Krystyna Karpińska – Dyrektor Zespołu Edukacyjnego „BLOK” w Toruniu

v  Beata Rataj – Dyrektor Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Toruniu

v  Ryszard Bober – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

v  Miłosz Rybarczyk – Dyrektor Elitarnego Studium Służb Ochrony „DELTA” w Toruniu

v  Tomasz Leszczyński – Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu

 

TERMIN I MIEJSCE:

Bieg na dystansie 1,6 km /bieg główny/ odbędzie się na terenie miasta Torunia, z Podgórza do Doliny Marzeń na Bydgoskim Przedmieściu  w dniu 21  kwietnia 2021 r. (sobota). na malowniczej trasie biegnącej chodnikami wzdłuż: mostu im. Józefa Piłsudskiego, al. Jana Pawła II, parku miejskiego „Doliny Marzeń”, aż do miejskiego stawu.

 

PROGRAM MINUTOWY:

godz. 10.00 – Rozpoczęcie imprezy (okolice mety – niecka stawu w „Doliny Marzeń”)

godz. 10.10 – zamkniecie trasy biegowej przez służby (zamkniecie ruchu pieszego na chodnikach)

godz. 10.30 – Bieg pierwszej grupy, nr startowe od 01 do 40 – dystans  750 m

(uczniowie szkół podstawowych, osoby niepełnosprawne kategorii S1 i S2)

godz. 11.20 – przerwa techniczna (sprawdzenie trasy biegowej przez służby organizatora)

godz. 11.30 – Bieg drugiej grupy, nr startowe od 41 do 80 – dystans  1400 m

(uczniowie szkół gimnazjalnych, osoby niepełnosprawne kategorii S3 i S4
 oraz osoby poruszające się na rolkach,  wózkach inwalidzkich i hand-bike)

godz. 12.20 – przerwa techniczna (sprawdzenie trasy biegowej przez służby organizatora)

godz. 12.30 – Bieg drugiej grupy, nr startowe od 81 do 120 – dystans  1609 m

(osoby pełnosprawne open, słuchacze szkół i pracownicy służb: mundurowych itp.)

godz. 13.30 – zakończenie biegów i porządkowanie chodnika/trasy biegowej

godz. 13.50 – otwarcie trasy biegowej (przywrócenie ruchu pieszego na chodnikach)

godz. 14.00 – Dekoracja zwycięzców w poszczególnych kategoriach (przystań wioślarska AZS)

godz. 15.00 – Uroczyste zakończenie imprezy

 

CHARAKTERYSTYKA IMPREZ:

·         Indywidualny bieg na czas;

·         Dystans 750 m / 1400 m / 1609 m (bieg w linii ciągłej od startu do mety);

·         Trasa płaska z lekkimi zakrętami (chodnik o nawierzchni asfaltowej i płyty chodnikowej);

·         Ruch pieszy i rowerowy  zamknięty;

·         Kolejność startów - od kategorii najstarszej do najmłodszej;

·         Kolejność startów w kategoriach wg decyzji Sędziego Głównego;

·         Starty kolejnych zawodników co 1 min.

 

UCZESTNICTWO:

1.      W Biegu Głównym na dystansie 1,6 km oraz biegach towarzyszących na dystansie 750 m bądź na 1400 m prawo startu mają osoby, które ukończyły 10 lat, posiadają pisemną zgodę na udział w biegu i spełniają inne wymagania niniejszego regulaminu.

2.      Wszyscy zawodnicy muszą zostać  zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniu 21.04.2012 roku w godzinach 8:00 – 10:00.

3.      Podczas weryfikacji należy przedłożyć legitymację szkolną bądź dowód tożsamości do weryfikacji daty urodzenia, aktualne badanie lekarskie lub wypełnione oświadczenie o udziale w biegu na własną odpowiedzialność.

 

ZGŁOSZENIA:

1.      Imienne zgłoszenia można przesłać do Biura Organizatora do dnia 15.04.2012 roku na adres:

v  Toruńskiego Klubu Sportu Osób Niepełnosprawnych ul. Parkowa 3, 87 – 100 Toruń, a także przez formularz internetowy na stronie www.tksonklub.pl.tl lub  e-mail: tksonklub@gmail.com z dopiskiem w tytule „Bieg przez Most”, bądź jeśli będą wolne miejsca w dniu zawodów.

2.      Za zgłoszenie uważa się uiszczenia opłaty startowej oraz wypełnienie formularza zgłoszenia (w załączniku) i dostarczenie go do Biura Organizatora lub Sekretariatu Zawodów najpóźniej 21.04.2012 roku do godz. 10:00.

3.      Do zakwalifikowania do odpowiedniej klasyfikacji lub kategorii wiekowej organizatorzy stosują rok urodzenia oraz posiadanie dokumentu potwierdzającego o przynależności do odpowiedniej grupy startowej tzn. służby: mundurowe, ratownicze, ochrony lub osób niepełnosprawnych itp.

4.      W dniu biegu tj. 21.04.2012 roku można dokonywać zgłoszeń osobiście w biurze zawodów –       w Kompleksie Sportowym Przystani Wioślarskiej AZS UMK Energa Toruń zlokalizowanym przy ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 1 A w godzinach od 8:00 do 10:00. /osoby zgłoszone przez internet muszą sprawdzić i podpisać formularz zgłoszeniowy przed startem/.

 

 

BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW BIEG:

1.      Bieg odbędzie się po nawierzchni chodnikowej przy zamkniętym ruchu pieszych;

2.      Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności na całej trasie biegu;

3.      Zawodnicy winni stosować się do poleceń pracowników biegu oraz Straży Miejskiej i Policji;

4.      Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać kartkę startowa oraz numer startowy przymocowany do koszulki na klatce piersiowej;

5.      Organizator nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób nie posiadających numerów startowych lub kartki startowej;

6.      Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i jest zobowiązany do jego przestrzegania

7.      Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia zawodnika. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność;

8.      Wszyscy uczestnicy biegu ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków;

9.      Organizator w trakcie biegu zapewnia opiekę medyczną i przed medyczną.

 

 

KLASYFIKACJE I KATEGORIE:

 

1.      Klasyfikacja generalna mężczyzn.

2.      Klasyfikacja generalna kobiet.

3.      Klasyfikacja generalna mężczyzn słuchaczy i pracowników służb w umundurowaniu

4.      Klasyfikacja generalna kobiet słuchaczy i pracowników służb w umundurowaniu

 

5.      Kategorie wiekowe z podziałem na płeć (kobiet i mężczyzn)

Ø  szkół podstawowych klas IV-VI (rocznik 2000 – 2002)

Ø  szkół gimnazjalnych (rocznik 1999/98/97)

Ø  szkół ponadgimnazjalnych  ( rocznik 1993/94/95/96)

Ø  Kategoria senior – open  (rocznika 1992 i starsze)

Kobiety*               20-34 lata, 35-49 lat, 50 lat i starsze   

Mężczyźni*          20-29 lat, 30-39 lat, 40-49 lat, 50-59 lat, 60-69 lat, 70 lat i starsi  

 

Ø  Kategoria młodzieży niepełnosprawnej (rocznika 2000 – 1997)

Ø  Kategoria osób niepełnosprawnych ( rocznika 1996 i starsze)

 

 

NAGRODY:

Klasyfikacja generalna  kobiet i mężczyzn za I-III miejsce puchary, nagroda rzeczowa,

Klasyfikacja generalna słuchaczy i pracowników służba za I-III miejsce medale, nagroda rzeczowa,

Klasyfikacja w kategoriach wiekowych I-III miejsce nagrody rzeczowe.

 

Spośród  wszystkich uczestników biegu rozlosowane zostaną nagrody. Osoba, która wylosuje nagrodę musi być obecna przy losowaniu. W przypadku nieobecności wylosowanej osoby nastąpi ponowne losowanie nagrody.

 

ILOŚĆ NAGRÓD UZALEŻNIONA JEST OD SPONSORÓW.

 

 

WPISOWE:

 

v  Wpłaty do dnia 15 kwietnia  2012 – 15 zł

v  Wpłaty do dnia 20 kwietnia  2012 – 18 zł

v   Wpłata w dniu imprezy                 – 20 zł

 

 

Kwotę opłaty startowej należy przelać na konto TORUŃSKIEGO KLUBU SPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w Banku BZ WBK nr konta 84 1090 1506 0000 0001 1514 5329 do dnia 20.04.2012r. lub wpłacić gotówką w Sekretariacie Zawodów w dniu imprezy.

Z opłaty startowej zwolnienie mogą otrzymać osoby niżej wymienione pod warunkiem zapisania się przez stronę internetową  www.tksonklub.pl.tl do dnia 20 kwietnia 2012 r.

  • Dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
  • Osoby niepełnosprawne
  • Asystenci osób niepełnosprawnych
  • Osoby zaproszone przez Dyrektora biegu

WPISOWE W CAŁOŚCI ZOSTAJE PRZEZNACZONE NA ORGANIZACJĘ IMPREZY

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1.      Bieg odbędzie się niezależnie od rodzaju pogody;

2.      Bieg Główny będzie rozegrany zgodnie z wywieszoną w dniu zawodów imienną i czasową listą startowa oraz przepisami niniejszego regulaminu;

3.      Na trasie biegu w  rejonie startu i mety zostaną usytuowane punkty z wodą;

4.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy odniesione w trakcie imprezy;

5.      Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną w trakcie trwania biegu;

6.      Biuro i Sekretariat Zawodów oraz szatnie, toalety, prysznice i przebieralnie znajdują się w Głównym Budynku Kompleksu Sportowego Przystani Wioślarskiej AZS UMK Energa przy ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 1A;

7.      Parking niestrzeżony w dniu zawodów zlokalizowany będzie przed Przystanią Wioślarska AZS;

8.      Koszty dojazdu oraz innych świadczeń pokrywają uczestnicy imprezy;

9.      Organizator nie zapewnia noclegów;

10.  Organizator nie będzie ponosił odpowiedzialności za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy;

11.  Numery startowe wydawane będą po okazaniu dokumentu ze zdjęciem, karty zgłoszenia z oświadczeniem o zdolności zdrowotnej do udziału w biegu oraz dowodu wpłaty opłaty startowej.

12.  Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu oraz  zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika biegu dla potrzeb Organizatora;

13.  Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie, które zostaną podane do wiadomości najpóźniej w dniu biegu.

14.  Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (18 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
Toruński Klub Kolarski "PACIFIC" i AZS UMK Energa wspierają działalność Toruńskiego Klubu Sportu Osób Niepełnosprawnych w projekcie "TORUŃ - LONDYN 2012"